Dine negative overbevisninger om dig selv er kun overbevisninger – og du kan gøre noget for at ændre dem!

Jeg er ikke værd at elske, for jeg er anderledes end de andre. Jeg kan da godt forstå, at ingen vil være kærester med en, der ikke ser normalt. Jeg er forkert. – Svagtseende kvinde, 18 år.

I sidste blog gav jeg en lille præsentation af, hvad selvværd er. Jeg kom desuden ind på, at det kan være en udfordring at holde fast i det gode selvværd, når man har et fysisk handicap, fordi man uundgåeligt skiller sig ud fra mængden pga. netop handicappet.

Alle mennesker har såkaldte overbevisninger om sig selv. Overbevisninger er holdninger, vi har til os selv, og disse holdninger er baseret på erfaringer, vi har gjort os igennem livet. Mennesker med lavt selvværd vil have flere negative end positive overbevisninger om sig selv. Dette gælder ikke mindst mennesker med et fysisk handicap.  En mand, der er blevet mobbet med sit manglende ben igennem hele sin skolegang, og som senere gang på gang har mødt andre menneskers stirrende blikke, når han har befundet sig i gadebilledet, vil højst sandsynligt føle, at han er forkert han er jo ikke som de andre!

Der har været forsket meget i, hvad det er, der gør at bestemte overbevisninger kommer til at være styrende for, hvordan vi lever vores liv. Helt overordnet kan man dog sige, at jo flere situationer, man havner i, som synes at bekræfte, at en bestemt overbevisning er sand, jo bedre sætter den sig fast i ens sind. Jo mere tror man på, at den virkelig er sand. Problemet med de negative overbevisninger er, at de kommer til at blive et negativt filter, der gør, at du ser verden med forvrængede briller. Hvis du har fået en helt grundlægende holdning til dig selv om, at du ikke er værd at elske, så vil det blive en udfordring at finde tilstrækkeligt bevis for, at det ikke passer. Imidlertid kan det godt lade sig gøre for overbevisninger er ikke sandheder de er bare holdninger!

Dette er vigtigt at understrege, for det betyder, at du ved at stille spørgsmålstegn ved de negative overbevisninger og fokusere på dine positive egenskaber, kan ændre den måde, du opfatter dig selv på, og derved den måde, du møder andre mennesker ude i verden. Det er rigtig stort, for det gør dig i virkeligheden til herre i dit eget liv.

Øvelse 1: Hvilke overbevisninger har du om dig selv?

a. Negative overbevisninger
Oven for har jeg identificeret et par klassiske negative overbevisninger, man kan have om sig selv. Tænk over hvilke, du har om dig selv. Hvad siger du til dig selv om, hvordan du er? Hvad er det, du slår dig selv i hovedet med?

b. At udfordre de negative overbevisninger og finde alternativer!
Du har måske en masse eksempler på, hvorfor dine negative overbevisninger om dig selv er sande. Dét har dit forvrængede filter sørget for. Nu vil jeg gerne have dig til at trodse det negative filter, du ser dig selv og verden igennem og så finde beviser for, at det negative ikke er sandt.

Spørg dig selv: Er der situationer, hvor denne her overbevisning ikke er sand? Jo flere, du kan komme på, jo bedre. Her kan det være en hjælp at huske på de styrker, du identificerede i øvelsen fra bloggen At være god nok. Desuden kan du tænke på, om du måske har det på en særligt god måde med dig selv, når du er sammen med visse mennesker. Hvad er det, du tænker om dig selv, når du er sammen med dem?

c. Positive overbevisninger
Heldigvis har de fleste af os også allerede positive overbevisninger om os selv. Hvilke er dine? Hvis du har svært ved dette, så tænk igen på øvelsen fra bloggen At være god nok, hvor du fandt frem til 5 gode egenskaber ved din person. Det er ligesom i forrige blog helt OK at spørge personer, der står dig nær og kender dig godt, om hjælp :-)

Held og lykke! :)

Måske oplevede du, da du nåede til at skulle finde modbeviser for de negative overbevisninger, og senere identificere positive overbevisninger, at hvis det her passer, så kan de negative overbevisninger da ikke passe! Dette er lige præcis hvad min pointe med at give dig denne øvelse er: DU har magten til at styrke positive overbevisninger om dig selv så det er dém, der sætter sig rigtig godt fast og kan blive dét, der styrer dit liv.

At få nye positive overbevisninger om sig selv kræver altså, som du allerede er begyndt på her (1) at du udfordrer de negative overbevisninger, og (2) at du samler noget ny positiv erfaring. I en senere blog vil jeg inddrage eksempler på, hvordan flere mennesker med en funktionsnedsættelse har formået dette :)

At være god nok

I mange år udfordrede det mig mentalt, at jeg følte mig anderledes og selv troede, jeg ikke var god nok. Efter jeg har lært at tænke positivt om mig selv, har jeg fået et meget bedre og sjovere liv.- Svagtseende mand, 27 år.

Psykologisk forskning viser, at noget af dét, mange mennesker med et handicap kæmper med, er en følelse af, at de ikke er gode nok. Når man ikke føler sig god nok, så siger vi inden for psykologien, at man har lavt selvværd. Selvværdet er altså din egen vurdering af dig selv som menneske.

Selvværdet opbygges igennem dine erfaringer med din omverden, især i den tidlige barndom. Hvordan reagerede dine forældre (eller andre vigtige omsorgspersoner) på dig? Blev du mødt med kærlighed, opbakning og accept? Kunne du genkende dig selv i disse menneskers måde at være på?

Det kan være svært at huske tilbage til din tidlige barndom, men kammerater i skolen kan også medvirke til enten at styrke eller svække dit selvværd det samme kan kolleger, venner eller andre omkring dig, som du omgås over længere tid.

Mennesket er et flokdyr vi vil gerne føle, at vi hører til i og er accepteret af et fællesskab og kan genkende os selv i andre mennesker. Hvis du er født med et handicap, skiller du dig fra start af lidt ud fra mængden, og derfor er det ikke så underligt, at det kan være en udfordring at holde fast i, at du er god nok, som du er.

Derfor har jeg en lille øvelse til dig her som en lille åbner på vejen mod at få et bedre selvværd:

Nævn 5 ting, der er godt ved dig som person.

1.

2.

3.

4.

5.

Hvis du har svært ved dette, kan det være en god idé at spørge en, der står dig nær, og som du føler dig godt tilpas sammen med, hvordan han eller hun ville beskrive dig.

NB: Du må ikke angive kompetencer, du har, som er knyttet til en bestemt præstation fx om du er god til at spille guitar eller massere. Det handler om det personlige, der er godt ved dig.

Et eksempel kunne være: 

1. Jeg er omsorgsfuld.

2. Jeg er en god ven, fordi man altid kan regne med mig.

3. Jeg er en fighter jeg har overvundet meget, og det gør mig til en stærk person.

4. Jeg er ærlig.

5. Jeg behandler andre mennesker, som jeg selv vil behandles.

 

Held og lykke :)!

Forældres betydning for selvopfattelsen

Min mor har aldrig troet på, at jeg ville klare mig lige så godt som alle andre Kvinde, 28, med et fysisk handicap.

Denne blog er blot en refleksion over, hvordan forældre som én af mange faktorer kan påvirke vores selvopfattelse. Hensigten er altså ikke at give dine forældre al skylden for, hvordan du har det med dig selv i dag men blot at forklare en del af det.

Som beskrevet i en tidligere blog, så gælder det helt overordnet, at de mennesker, vi har omgivet os mest med i vores barndom har rigtigt stor betydning for, hvordan vores selvværd vores kærlighed til os selv er i dag. De ting, du fortæller dig selv om dig selv, er stemmer fra din fortid.

En gruppe forskere har undersøgt forældres betydning for deres handicappede børns selvopfattelse. Forskerne kom frem til, at forældre typisk er meget overbeskyttende over for deres barn, hvis det har et handicap, og at dette kan komme til at betyde, at barnet bliver isoleret og ikke får lov at deltage i så meget leg med andre børn, som andre. Dét at man ikke får lov at komme ud blandt andre børn i samme grad, kan påvirke selvopfattelsen negativt, fordi man bliver udelukket fra fællesskabet.

Er det noget, du kan genkende fra din barndom?

Personligt kan jeg ikke genkende, at den måde, mine forældre har opdraget mig på, skal have isoleret mig. Jeg har altid været med de andre børn ude, fordi jeg har haft forældre, der har insisteret på, at jeg skulle. Dét er jeg glad for i dag. De selvværdsproblemer jeg har haft og til dels stadig har er i langt højere grad en konsekvens af andre aspekter af min opvækst.

Imidlertid har jeg venner, hvis forældre har fortalt dem, at de ingenting kunne, fordi de var handicappede. At verden var et farligt sted for nogen som dem. I de tilfælde, hvor forældre har reageret på den måde, er der ingen tvivl om, at børnene har haft et dårligere udgangspunkt i forhold til at gå ud i verden og tro på, at de er gode nok, som de er.

Jeg forestiller mig, at det er rigtig vanskeligt at få et barn, der har dårligere vilkår fra start af. Jeg er ikke i tvivl om, at forældre, der får et handicappet barn må gøre sig mange overvejer om, hvordan de skal gribe det an, så barnet får en så god start på tilværelsen, som muligt. Det ønsker de fleste efter min bedste overbevisning -for deres børn.

Bag en ude fra set overbeskyttende forældreadfærd ligger tanken, at Mit barn har særlige behov, som jeg må tage mig af for jeg er sat i verden for at passe på mit barn. Dette er en kærlig tanke, og bestemt ikke et forsøg på at isolere barnet, selvom det måske kan blive konsekvensen i nogle tilfælde.

Bag en forældreadfærd, hvor forældre forsøger at behandle deres barn præcis som alle andre børn (ligesom mine forældre gjorde) ligger den tanke, at Mit barn skal ikke føle sig anderledes end andre børn. Dette er ligeledes en kærlig tanke, og det er i hvert tilfælde min erfaring, at denne tilgang til børneopdragelsen af et handicappet barn er rigtigt konstruktiv. Og dog: Hvad hvis barnet virkelig føler sig anderledes end de andre, og det ikke bliver anerkendt?

Alt i alt handler det nok om at lytte til sit barn med et handicap, ligesom det efter min opfattelse er vigtigt i opdragelsen af alle børn (når de har nået en vis alder, selvfølgelig). Et barn med handicap kan have brug for ekstra praktisk og psykologisk støtte og den giver man bedst ved at være lydhør over for, hvad barnet har brug for.

Til dig med et handicap

Tænk over, om nogle af dine overbevisninger om dig selv kommer fra dine forældre. Hvad har de sagt til dig, da du var barn? Hvad siger de måske stadig?  Husk på, at ikke alle overbevisninger er konstruktive for din måde at leve dit liv på og at de ikke er universelle sandheder. Har du måske erfaring med, at du kan meget mere, end der blev troet på, at du kunne, da du var barn?

Tænk også over, hvorfor dine forældre mon har opdraget dig, som de gjorde. Hvilke forudsætninger havde de? Hvad gjorde de godt? Hvad vil du selv gøre, hvis du får et barn, der har et handicap?

Husk, at dine forældre kun er mennesker, og sæt pris på de gode ting, der må have været i din barndom hos dem :-)