posAbility hos Rækværk, Københavns Universitet

Kære læsere,

I går var jeg ude at besøge studenterforeningen Rækværk af og for studerende med handicap  på Københavns Universitet. Formålet med besøget var, at jeg i min egenskab af stifter af posAbility.dk skulle holde et oplæg ud fra nogle af de emner, jeg behandler her på bloggen. Helt overordnet havde jeg forestillet mig, at dagen skulle have det formål at udfordre negativ tænkring omkring en selv og dét at leve med et handicap,  samt finde ud af,  hvad man faktisk kan netop på grund af handicappet.

Efter at have tænkt over mulige emner et stykke tid, valgte jeg følgende temaer for oplægget:

Selvværd og Overbevisninger
Under denne overskrift fokuserede jeg på, hvordan vi vurderer os selv, og hvordan det er muligt at ændre negative tankemønstre så selvværdet med tiden kan bedres. Som afslutning på dette første punkt bad jeg dels deltagerne finde 4 styrker ved dem selv som mennesker, samt at udfordre negative overbevisninger som fx Jeg er forkert, fordi jeg har et handicap. Formålet med øvelserne var dels at træne blikket hos deltagerne i at se efter positive træk ved dem selv, dels at udfordre negative overbevisningers sandhedsværdi.

Historierne om os
Dette punkt på dagsordenen handlede om, hvordan vi med udgangspunkt i vores (kronologiske) livshistorie kan fortælle forskellige historier om os selv. Her bestod øvelsen i at finde den positive fortælling om en selv. Et eksempel kunne være en bevægelse fra som barn at føle skam over at være handicappet til som voksen at udnytte det i professionel sammenhæng (som dels er, hvad tovholderne i Rækværk gør, dels er, hvad jeg selv har gjort ifb.m. mit arbejde med posAbility).

Fælles for både arbejdet med selvværd, overbevisninger og livshistorier gjaldt det, at det ikke handlede om blot at tænke positivt men mere om at få øjnene op for positive alternativer til de negative tanker om selvet, for på den måde at nuancere ens opfattelse af eget værd.

Positiv kompensation
Til sidst rundede vi af med at tale om, hvad vi netop kan på grund af vores handicap. Jeg har valgt at kalde dette fænomen for positv kompensation. Øvelsen her gik ud på at deltagerne skulle tænke på situationer, hvor de ofte følte sig udfordret på grund af deres handicap og så identificere, hvad de gjorde for at kompensere for handicappet. Et eksempel kunne her være, at ens hukommelse bliver trænet meget over tid, hvis man for eksempel er ordblind eller synshandicappet og ikke altid kan se, hvad der bliver skrevet på tavlen til forelæsning.

Ros og fællesskab
Jeg vil her til sidst gerne rose deltagerne i arrangementet i går for at have grebet alle bolde, jeg kastede ud samt deltage opmærksomt og konstruktivt i plenum-opsamlingerne efter hver øvelse. Et aktivt publikum giver mulighed for gensidig erfaringsudveksling og skaber desuden oplevelser af, at man kan genkende sig selv i andres oplevelser. Dette skaber en følelse af at alle er i samme båd og styrker fællesskabsfølelsen i en forening som Rækværk, hvilket er væsentligt dels for det arbejde, der laves i foreningen, dels for deltagernes selvværd, fordi de, jo mere ligesom de andre, de føler sig, får en fornemmelse af at være som alle andre.

Jeg gik hjem glad og tilfreds :)Super godt gjort af jer alle samen :-)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *