Forældres betydning for selvopfattelsen

Min mor har aldrig troet på, at jeg ville klare mig lige så godt som alle andre Kvinde, 28, med et fysisk handicap.

Denne blog er blot en refleksion over, hvordan forældre som én af mange faktorer kan påvirke vores selvopfattelse. Hensigten er altså ikke at give dine forældre al skylden for, hvordan du har det med dig selv i dag men blot at forklare en del af det.

Som beskrevet i en tidligere blog, så gælder det helt overordnet, at de mennesker, vi har omgivet os mest med i vores barndom har rigtigt stor betydning for, hvordan vores selvværd vores kærlighed til os selv er i dag. De ting, du fortæller dig selv om dig selv, er stemmer fra din fortid.

En gruppe forskere har undersøgt forældres betydning for deres handicappede børns selvopfattelse. Forskerne kom frem til, at forældre typisk er meget overbeskyttende over for deres barn, hvis det har et handicap, og at dette kan komme til at betyde, at barnet bliver isoleret og ikke får lov at deltage i så meget leg med andre børn, som andre. Dét at man ikke får lov at komme ud blandt andre børn i samme grad, kan påvirke selvopfattelsen negativt, fordi man bliver udelukket fra fællesskabet.

Er det noget, du kan genkende fra din barndom?

Personligt kan jeg ikke genkende, at den måde, mine forældre har opdraget mig på, skal have isoleret mig. Jeg har altid været med de andre børn ude, fordi jeg har haft forældre, der har insisteret på, at jeg skulle. Dét er jeg glad for i dag. De selvværdsproblemer jeg har haft og til dels stadig har er i langt højere grad en konsekvens af andre aspekter af min opvækst.

Imidlertid har jeg venner, hvis forældre har fortalt dem, at de ingenting kunne, fordi de var handicappede. At verden var et farligt sted for nogen som dem. I de tilfælde, hvor forældre har reageret på den måde, er der ingen tvivl om, at børnene har haft et dårligere udgangspunkt i forhold til at gå ud i verden og tro på, at de er gode nok, som de er.

Jeg forestiller mig, at det er rigtig vanskeligt at få et barn, der har dårligere vilkår fra start af. Jeg er ikke i tvivl om, at forældre, der får et handicappet barn må gøre sig mange overvejer om, hvordan de skal gribe det an, så barnet får en så god start på tilværelsen, som muligt. Det ønsker de fleste efter min bedste overbevisning -for deres børn.

Bag en ude fra set overbeskyttende forældreadfærd ligger tanken, at Mit barn har særlige behov, som jeg må tage mig af for jeg er sat i verden for at passe på mit barn. Dette er en kærlig tanke, og bestemt ikke et forsøg på at isolere barnet, selvom det måske kan blive konsekvensen i nogle tilfælde.

Bag en forældreadfærd, hvor forældre forsøger at behandle deres barn præcis som alle andre børn (ligesom mine forældre gjorde) ligger den tanke, at Mit barn skal ikke føle sig anderledes end andre børn. Dette er ligeledes en kærlig tanke, og det er i hvert tilfælde min erfaring, at denne tilgang til børneopdragelsen af et handicappet barn er rigtigt konstruktiv. Og dog: Hvad hvis barnet virkelig føler sig anderledes end de andre, og det ikke bliver anerkendt?

Alt i alt handler det nok om at lytte til sit barn med et handicap, ligesom det efter min opfattelse er vigtigt i opdragelsen af alle børn (når de har nået en vis alder, selvfølgelig). Et barn med handicap kan have brug for ekstra praktisk og psykologisk støtte og den giver man bedst ved at være lydhør over for, hvad barnet har brug for.

Til dig med et handicap

Tænk over, om nogle af dine overbevisninger om dig selv kommer fra dine forældre. Hvad har de sagt til dig, da du var barn? Hvad siger de måske stadig?  Husk på, at ikke alle overbevisninger er konstruktive for din måde at leve dit liv på og at de ikke er universelle sandheder. Har du måske erfaring med, at du kan meget mere, end der blev troet på, at du kunne, da du var barn?

Tænk også over, hvorfor dine forældre mon har opdraget dig, som de gjorde. Hvilke forudsætninger havde de? Hvad gjorde de godt? Hvad vil du selv gøre, hvis du får et barn, der har et handicap?

Husk, at dine forældre kun er mennesker, og sæt pris på de gode ting, der må have været i din barndom hos dem :-)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *